سایت موسیقی کلاسیک ۲۰:۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar بروکنر - سمفونی شماره 9


این قطعه که آخرین اثر بروکنر است کیفیتی انزواجویانه و نوعی حالت معنوی عمیق دارد که در بقیه آثارش دیده نمی شود. به سبب نبود پایان قطعی ( چون اثر ناتمام است )، کروماتیسم و ناهمخوانی بیشتر به چشم می آید و همین نکته در حالت تیره و تار و دلهره آور آن نقش دارد.

موومان اول ( فایرلیش، میستریوزو، 24:55 دقیقه ) فایرلیش که به معنای باشکوه یا باوقار است، سرشت واگشایی بزرگ این موومان را نشان می دهد. پایان نامتعارفی دارد که نه در تونالیته ماژور است نه در تونالیته مینور.

موومان دوم ( اسکرتسو: بوگت، لبهافت؛ تریو: اشنل، 10:44 دقیقه ) اسکرتسو بر تونالیته اصلی « ر » مینور تاکید می کند اما کیفیتی متلاطم و تهدید کننده دارد. ریتم سمج و پیش برنده آن در کنتراست با تغییر مسیرهای آن است. تریو بخشی از حال و هوای اسکرتسو را حفظ می کند اما کیفیت شوم تری به آن می بخشد.

موومان سوم ( آداجو: لانگزام، فایرلیش، 25:55 دقیقه ) تم آغازین این موومان، که پژواک دهنده واگنر و پیش درآمد مالر است، کیفیتی کاونده دارد و نهایتا از طریق تونالیته های غیر خویشاوند، نظیر « ر » ماژور، به تونالیته این موومان که « می » ماژور است می رسد. این گشایش گسترده یادآور وسعت و فراخی موومان اول است.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

Symphonie Nr.9

نام اثر پخش
Symphonie Nr.9 - I. Feierlich, misterioso
Symphonie Nr.9 - II. Scherzo. Bewegt lebhaft
Symphonie Nr.9 - III. Adagio. Langsam, feierlich

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر