سایت موسیقی کلاسیک ۲۱:۰۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


این کنسرتو یکی از آثار محوری برای ویولنسل شده است. دورژاک آن را برای دوست نوازنده اش هانوش ویهان ساخته بود، اما وقتی ویهان تغییراتی در قسمت سولو داد و دو کادانس به آن اضافه کرد، دورژاک این تغییرات را در نسخه نهایی اعمال نکرد، و نخستین اجرا به عهده لئو اشترن گذاشته شد.

موومان اول : ( آلگرو، 14:44 دقیقه ) مقدمه ای ارکستری تم های اصلی اثر را معرفی می کند و بعد سولیست وارد می شود. سپس نوبت می رسد به بسط، و بعد هم ارائه درخشان و سراسر ارکستری تم غنایی دوم و پایان پیروزمندانه ای در سی مینور.

موومان دوم : ( آداجو ما نون تروپو، 10:55 دقیقه ) سازهای بادی چوبی تم قوی اصلی را می زنند و بعد سولیست به آن ها ملحق می شود. قسمت وسط واگویه ای است از آوازی که دورژا ک در سال 1887 نوشته بود. سرانجام تم اصلی باز می گردد، اما این بار با رهبری هورن های فرانسوی.

موومان سوم : ( آلگرو مودراتو، 11:55 ) فینال که به فرم روندو است به شکل یک مارش مفرح شروع می شود که در آن انواع فرصت ها برای هنر نمایی به سولیست داده شده است، و بعد ریتم آهسته تر می شود تا تم های قبلی اثر یادآوری بشوند.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

Cello Concerto in B minor, Op. 104, B. 191

نام اثر پخش
I - Allegro
II - Adagio, ma non troppo
III - Finale: Allegro moderato

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر