سایت موسیقی کلاسیک ۲۰:۴۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


موومان اول: ( آداجو - مودراتو،8:12 دقیقه ) این آخرین ساخته مهم الگار با بیان غم زده ویولنسل آغاز می شود که خیلی زود با کلارینت آرام می گیرد. ملودی ظریف و نافذی به تدریج شدت می گیرد تا به تم اصلی بدل می شود که سولیست و ارکستر به نوبت آن را می نوازند. حتی لحظه های سبک تر در سوژه دوم تحت تاثیر بازگشت محتوم سوژه آغازین هستند.

موومان دوم:( لنتو - آلگرو مولتو، 4:35 دقیقه ) دولاچنگ های عبوس و ارکستراسیون سبک و استاکاتو مشخصه این اسکرتسوی کوتاه و گذرا هستند.

موومان سوم:( آداجو، 5:15 دقیقه ) در این مرثیه نسبتا پیوسته، ویولنسل در مرکز صحنه قرار می گیرد.

موومان چهارم:( آلگرو - مودراتو - آلگرو، مانون تروپو،11:16 دقیقه ) تم اصلی مارش مانند جای خود را به تاملات سودایی ویولنسل می دهد. بیان مغموم موومان اول به اختصار خود می نماید.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

Cello Concerto in E minor, Op. 85

نام اثر پخش
I - Adagio-Moderato
II - Lento - Allegro molto
III - Adagio
IV - Allegro - Moderato - Allegro

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر