سایت موسیقی کلاسیک ۲۰:۲۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


این کنسرتوی محبوب و معروف، در می مینور، آخرین اثر ارکستری مندلسون و آخرین کنسرتو از سه ویولن کنسرتوی او بود. این اثر از بسیاری جهات نوآورانه بود، و هر سه موومان بدون وقفه اجرا می شوند.

موومان اول: ( آلگرو مولتو آپاسیوناتو، 12:31 دقیقه ) مندلسون برخلاف روال مرسوم به ویولن اجازه می دهد که قبل از ارکستر، تم به یاد ماندنی آغازین را بنوازد. این ابتکار بر بسیاری از آهنگ سازان بعدی نیز تاثیر گذاشت. او کادانس را هم از آخر موومان جلوتر آورد، چون می خواست قبل از ورود بی وقفه موومان دوم که با باسون همراهی می شد حالت تنش را کاهش بدهد.

موومان دوم: ( آندانته، 9:16 دقیقه ) این موومان آهسته یک آواز بی کلام ساده با قسمت میانی هیجان زده تر است، و به سولیست امکان می دهد که لحن و حالت و تخیل موسیقایی را ابراز کند.

موومان سوم: ( آلگرون تروپو، 5:36 دقیقه ) این موومان با سرو صدا شروع می شود و در آن همه انتظارات مندلسونی ما از یک فانتزی ظریف برآورده می شود، آن هم با چیره دستی کامل آهنگ ساز.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

Violin Concerto , Op. 64

نام اثر پخش
I- Allegro molto appassionato
II- Andante
III- Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر