سایت موسیقی کلاسیک ۲۱:۴۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


در 17 ژوئیه 1717 واقعه درباری باشکوه و بی سابقه ای در رود تیمز لندن روی داد. شاه جورج اول و تعدادی از نجبا سوار بر قایق های روباز از کاخ سلطنتی در وایتهال به طرف چلسی رفتند، و 50 نوازنده نیز سه سوئیت ارکستری اثر هندل را روی آب برای آنها اجرا کردند.

مهمانان تا نزدیک صبح در ضیافت چلسی ماندند و بعد بار دیگر سوار قایق های خود شدند و با همان موسیقی به کاخ سلطنتی بازگشتند. این آثار مفرح و سبک بودند اما هندل چیره دستی خود را نشان داد و منوئه های سنتی و رقص های روستایی انگلیسی را در کنار هم نشاند.

در موسیقی آب برای اولین بار از هورن فرانسوی در ارکستری انگلیسی استفاده شد، سازی که برای اجرا در فضای باز بسیار مناسب است.

WATER MUSIC: ( سه سوئیت، 47 دقیقه )

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

Water Music Suite

نام اثر پخش
Water Music Suite No.1 in F major - (HWV 348)
Water Music Suite No.2 in D major - (HWV 349)
Water Music Suite No.3 in G major - (HWV 350)

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر