سایت موسیقی کلاسیک ۰۶:۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


این اثر را نیکولاس گالیتسین، پرنس روس، سفارش داد. فینال آن در اصل همان بود که اکنون فوگ بزرگ - اپوس 133 - شناخته می شود، اما بتهوون بعد از نخستین اجرا به جای آن آلگروی کوتاه تر حاضر را قرار داد.

موومان اول ( آداجو ما نون تروپو، آلگرو، 13:38 دقیقه ) در این موومان که به فرم سونات است، بتهوون جنبه هایی از مقدمه آداجو و نیز آلگروی بعدی را می کاود و عناصر مجزا را فقط در قسمت های بسط که کوتاه است و کودا، به هم پیوند می زند.

موومان دوم ( پرستو، 1:54 دقیقه ) در این اسکرتسوی خیلی کوتاه، ویولن اول بخش تریوی بازیگوشانه را هدایت می کند. چند گام کروماتیک بسیار شگفت آور نیز در آن به چشم می خورد.

موومان سوم ( آندانته کن موتو ما نون تروپو، پوکو اسکرتسوزو، 7:24 دقیقه ) این موومان زیاد هم آهسته نیست و موسیقی شاد آن بیشتر حال و هوای یک دیورتیمنتو را دارد.

موومان چهارم ( آلا دانتسا تدسکا، آلگرو آسایی، 3:47 دقیقه ) این قسمت با این که غنایی است، با حالت ریتمیک و ضرب منظمش مدام نشان می دهد که موسیقی اش خاستگاه روستایی آلمانی دارد.

موومان پنجم ( کاواتینا، آداجو مولتو اسپسیوو، 7:04 دقیقه ) کاواتینا آوازی اپرایی به سبک ساده است. مسلم است که ویولن اول تمام مدت ملودی ساده و اپرا مانند را حفظ می کند، اما بیان بسیار صمیمانه ی احساس از جانب بتهوون خیلی با صحنه اپرا فاصله دارد. شاید خارق العاده تر از همه قسمت ناآرام وسط باشد که در پارتیتور با علامت بکلمت ( فرو خورده ) مشخص شده است.

موومان ششم ( آلگرو، 9:32 دقیقه ) بعد از حذف فوگ بزرگ، بتهوون آن قدر زنده نماند که اجرای این جایگزین کوتاه تر و بسیار تاثیر گذار را ببیند.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

String Quartet in B flat major,Op.130

نام اثر پخش
1-Adagio ma non troppo-allegro
2-Presto
3-Andate con moto ma non troppo,poco scherzando
4-Alla tedesca,allegro assai
5-Cavatina,adagio molto espressivo
6-Finale,allegro
Grosse Fuge - Overtura-meno mosso e moderato-allegro

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر