سایت موسیقی کلاسیک ۲۰:۱۵:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


روز هفتم ماه مه سال 1747 باخ به دربار پوتسدام رفت و بلافاصله به حضور شاه رسید. فردریک کبیر خودش اهل موسیقی بود و خیلی وقت ها در کنار نوازندگان دربارش فلوت می نواخت. فردریک پشت ساز شستی دار نشست و برای باخ تم سلطنتی اش را زد.

باخ شنید و فی البداهه روی همین تم یک فوگ سه صدایی ساخت. شب بعد باز هم باخ احضار شد و این بار شاه از او خواست یک فوگ شش صدایی روی همان تم بسازد که کار بسیار دشواری بود.

باخ از این کار خود داری کرد، فی البداهه یک فوگ شش صدایی روی یک تم دیگر ساخت، اما بعدا فوگ مشابهی روی تم شاه ساخت. سپس سلسله قطعه های دیگری روی همین تم ساخت، از جمله یک تریوسونات کامل برای فلوت، ویولن و کونتینوئو.

پارتیتور را صحافی کرد و تقدیم نامه مفصلی نوشت و به پادشاه پیشکش کرد و پادشاه هم بسیار مسرور شد. ( موسیقی مجلسی، 45:50 دقیقه )

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

The Musical Offering

نام اثر پخش
BWV-1079-I
BWV-1079-II
BWV-1079-III
BWV-1079-IV
BWV-1079-V
BWV-1079-VI
BWV-1079-VII
BWV-1079-VIII
BWV-1079-IX
BWV-1079-X
BWV-1079-XI
BWV-1079-XII
BWV-1079-XIII
BWV-1079-XIV
BWV-1079-XV
BWV-1079-XVI

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر