سایت موسیقی کلاسیک ۰۶:۱۸:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


چایکوفسکی نوشتن این سمفونی را در سال 1877 و قبل از ازدواجش شروع کرد و سال بعد از جدایی اش به پایان رساند. این سمفونی خاطراتی احساسی در قالب موسیقی است.

موومان اول ( آندانته، 19:02 دقیقه ) سروصدای شوم سازهای برنجی که اشاره به تقدیر دارد جای خود را به تم سازهای زهی می دهد که یادآور لحظه های تعیین کننده ای از کارمن بیزه است. تفسیر خود آهنگ ساز از تکرار صدای سازهای برنجی این بود: « کل زندگی تناوب بی وقفه واقعیت سرسخت است و رویاهای زودگذر سعادت ».

موومان دوم ( آندانتینو، 9:41 دقیقه ) زاری اوبوا بدل می شود به دریغ و حسرت سازهای زهی که از استیصالی جدی به پایانی تسلیم طلبانه گذر می کند.

موومان سوم ( اسکرتسو، 5:30 دقیقه ) بعد از تخفیف یافتن زاری موومان دوم، در این اسکرتسوی قبراق، پیتزیکاتوی سازهای زهی و قطعه های سازهای سرخوش برنجی و بادهای چوبی در آمیزش مهربانانه ای جای خود را با هم عوض می کنند.

موومان چهارم ( آلگرو کون فوئوکو، 6:57 دقیقه ) تمی تب آلود و پر قیل و قال در کنتراست قرار می گیرد با واریاسبون هایی روی یک آواز کودکانه روسی درباره عروس های امیدوار که احتمالا اشاره ای به آنتونیناست. اثر با عزم جزم پر شور و شوقی به پایان می رسد.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

Symphony No. 4 in F minor, Op.36

نام اثر پخش
I. Andante sostenuto; moderato con anima
II. Andantino in modo di canzona
III. Pizzicato ostinato - Allegro
IV. Finale. Allegro con fuoco

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر