سایت موسیقی کلاسیک ۲۱:۲۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکAvatar فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - The Trout


در این شاهکار شوبرت، به جای ویولن دوم، یک کنترباس به ارکستر مجلسی پیانو کوئینتت اضافه شده است. این قطعه شادی بی چون و چرا و نوعی سادگی طبیعی دارد و بسیار جذاب است.

موومان اول:( آلگرو ویواچه، 13:34دقیقه) کنترباس اساس صدا را تشکیل می دهد و لازم نیست که پیانو خط باس داشته باشد و بیشتر به عنوان یک ساز صرفا ملودیک به کار رفته است.

موومان دوم:( آندانته، 7:20دقیقه) دیالوگ لطیفی بین سازهاست که در اواسط موومان انگار هر لحظه می خواهد تمام بشود اما بلافاصله در تونالیته متفاوتی تکرار می شود.

موومان سوم:( اسکرتسو - پرستو، 4:19 دقیقه) چالاک و قوی، با تعدادی سکوت بازیگوشانه و نیز تغییرات ناگهانی دینامیسم و دانگ. این موومان سوم با قسمت تریوی آرزومندانه ای تعدیل می شود.

موومان چهارم:( آندانتینو، 7:57دقیقه) این موومان اضافه که نام اثر از آن گرفته شده است مجموعه ای است از واریاسیون ها روی آواز دی فورله سال 1817 شوبرت. در واریاسیون ها که هر کدام بدیع تر از دیگری اند، هر ساز به نوبت ملودی را می نوازد، و موومان با تکرار دسته جمعی شروع اثر به پایان می رسد.

موومان پنجم:( آلگرو جوستو، 7:01دقیقه) مجاورت شگفت انگیز ظرافت و جنب و جوش روستایی، و پایان فالش عجیب، فرجام غیر قابل پیش بینی اما کمی هم ناراضی کننده به اثر می بخشد.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

Piano Quintet in A major - D. 667 - 'Trout Quintet'

نام اثر پخش
'Trout Quintet' - I. Allegro vivace
'Trout Quintet' - II. Vivace
'Trout Quintet' - III. Scherzo. Presto
'Trout Quintet' - IV. Theme , Variations
'Trout Quintet' - V. Finale. Allegro giusto

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر