سایت موسیقی کلاسیک ۲۱:۰۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکفرانتس یوزف هایدن - آفرینش

هایدن بعد از شنیدن اوراتوریوهای هندل در لندن به فکر افتاد که اثری انجیلی در همان مقیاس های عظیم بسازد. آفرینش را یوهان زالومون به او سفارش داد. او لیبرتویی انگلیسی بر اساس " سفر پیدایش " به هایدن داد و هایدن مجبور شد آن را به آلمانی برگرداند. این اثر هم در انگلستان و هم در آلمان به موفقیت سریعی رسید و بیش از آثار دیگر هایدن اجرا شد.

بخش اول:(38:22 دقیقه) معرفی خاویه در آغاز اثر شاید خارق العاده ترین موسیقی آن دوره بود. هایدن، برای القای حالت بی زمانی، ایده های ظاهرا ناسازگار را در مجاورت یکدیگر قرار می دهد و اجازه می دهد که هارمونی ها از این شاخ به آن شاخ بپرند، تا سرانجام کر با شکوه و جلال خیره کننده ای آواز سر می دهد که روشنایی بشود. سپس هر عمل آفرینش با رسیتاتیفی معرفی می شود که با یک یا چند تفسیر غنایی دنبال می شوند و کر با سرودن مدح و ثنا به این بخش خاتمه می دهد.

بخش دوم:(38:27 دقیقه) هایدن با " روز پنجم " آفرینش را ادامه می دهد و حالت شعر گونه سفر پیدایش را با موسیقی تصویر می کند، بخصوص جانوران را ترسیم می کند، از غرش ببرها گرفته تا بی آزاری گاوها، و حتی کرم پر پیچ و تاب.

بخش سوم:(28:11 دقیقه) اولین انسان ها، آدم و حوا، خدا را می ستایند و بر آفرینش آفرین می گویند و سپس یک فوگ کرال اثر را به پایان شکوهمندش می رساند.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر