سایت موسیقی کلاسیک ۲۱:۲۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکیوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244

پاسیون اوراتوریوی لوتری، نوعی درام مذهبی که در آلمان محبوبیت داشت، در قرن هفدهم به صورت مخلوطی از کرال های لوتری، آریاهای ترجیع بند و کرها بود. در قرن هجدهم، آهنگ سازان (از جمله باخ) رسیتاتیف و آریای اپرایی را نیز به آن افزودند. باخ کلا سه پاسیون نوشت: متی، یوحنا و مرقس که این آخری عمدتا از بین رفته است. اما دو تای اول همچنان محبوب اند و زیاد اجرا می شوند (بخصوص در ایام عید پاک).

پاسیون متی برای کر دوبل، ارکستر دوبل، دو ارگ و سولیست ها، اثر عظیمی است که اولین بار در جمعه مقدس سال 1727 اجرا شد. متن آن از انجیل متی، باب های 26 و 27، گرفته شده است و متن های رسیتاتیف و آریا از شاعری محلی به نام کریستیان فردریش هنریتسی است. باخ هیچ گاه اپرا ننوشت، اما پاسیون ها همان حال و هوای تئاتری را دارند.(160 دقیقه، 68 قسمت)

بخش اول:( 68 دقیقه ) اثر با پیش درآمدی شروع می شود که در آن کر بر رویدادهای آینده مویه می کند. خود روایت در بیت عنیا آغاز می شود. بعد از هر قسمت از روایت، تفسیری به فرم رسیتاتیف و آریا با کرال گنجانده شده است.

بخش دوم:( 92 دقیقه ) بعد از پیش درآمد دیگری که مویه و زاری بر دستگیری عیسی (ع) است، بخش دوم با استنطاق در برابر قیافا، انکار پطرس، و حکم کردن پیلاطس آغاز می شود. در نهایت کر پایانی آکنده از مویه و زاری است.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر