سایت موسیقی کلاسیک ۲۱:۴۵:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکواگنر - تریستان و ایزولده

موسیقی درام حماسی واگنر با موضوع عشق و مرگ در سال های 1857-1859 نوشته شد و در سال 1865 در مونیخ به اجرا درآمد.

پرده اول: ( 85:21 دقیقه ) تریستان، یار با وفای شاه مارک، دارد همراه ایزولده که نامزد مارک است به کورنوال برمی گردد. شوهر اول ایزولده به دست تریستان از پای درآمده است و ایزولده با آن که از تریستان مجروح پرستاری کرده است به سبب قتل شوهرش از تریستان نفرت دارد. ایزولده به خدمتکار خود، برانگنه، دستور می دهد که زهری بسازد، اما برانگنه به جای زهر معجون عشق می گذارد. تریستان و ایزولده هر دو از آن می نوشند و به جای آن که بمیرند دلباخته یکدیگر می شوند.

پرده دوم: ( 86:26 دقیقه ) مارک به شکار شبانه ای رفته است که ملوت خائن مقدماتش را فراهم کرده است. ملوت نیز دلباخته ایزولده است. تریستان و ایزولده در وعده ای طولانی با هم دیدار می کنند و شور و عشق خود را به یکدیگر ابراز می کنند، اما سپیده می دمد و دسته شکار برمی گردد و ملوت زخم مرگباری به تریستان می زند.

پرده سوم: ( 82:44 دقیقه ) تریستان محتضر که کورونال وفادار او را به کارئول ( قلعه ای در برتانی ) برگردانده است منتظر آمدن ایزولده است. ایزولده می آید، شاه مارک هم به دنبال او می آید، اما تریستان در آغوش ایزولده جان می دهد. ایزولده " لیبستود" را می خواند که شاهکار پرقدرت واگنر است و در آن عشق ابدی با مرگ به کمال می رسد. ایزولده با خواندن این آواز دگرگون می شود و خودش هم می میرد.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


موسیقی کلاسیک بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Classical Music شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


موسیقی کلاسیک شوپن - بارکارول، اپوس 60


Classical Music موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


موسیقی کلاسیک باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Classical Music دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


موسیقی کلاسیک گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Classical Music هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


موسیقی کلاسیک ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Classical Music مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


موسیقی کلاسیک برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Classical Music هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


Classical Music لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


موسیقی کلاسیک چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Classical Music ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


موسیقی کلاسیک بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Classical Music بورودین - پرنس ایگور


موسیقی کلاسیک الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Classical Music ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


موسیقی کلاسیک سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


Classical Music هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


موسیقی کلاسیک ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


موسیقی کلاسیک یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Classical Music فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


موسیقی کلاسیک کلود دبوسی - دریا


Classical Music کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


موسیقی کلاسیک نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Classical Music فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


موسیقی کلاسیک بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


Classical Music روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


موسیقی کلاسیک بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


موسیقی کلاسیک بروکنر - سمفونی شماره 9


Classical Music راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


Classical Music موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


Classical Music چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


موسیقی کلاسیک بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر