سایت موسیقی کلاسیک ۱۱:۲۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


Classical Music

سایت هنر اسلامی


Classical Music

اینستاگرام


Classical Music

محل درج آگهی

آنتون بروکنرآنتون بروکنر چهره مهمی در تکامل سمفونی بود. با اینکه آهنگساز رمانتیکی بود، از ساختارهای کلاسیک، مانند فرم سونات، در سمفونی های خود استفاده کرد و این ساختارها را بسط داد. بخصوص از واگنر تاثیر پذیرفت. بروکنر ارگ نواز هم بود، و علاوه بر 9 سمفونی، تعدادی اثر سازی و آثار کرال مذهبی هم ساخت. بروکنر که کاتولیکی مومن بود، آثاری خلق کرد که هم سنگین بودند و هم متعالی. بروکنر اهمیت تاریخی بسیار زیادی دارد. او بسط های تماتیک فرانتس لیست و جسارت هارمونیک واگنر را با اصول کلاسیک هایدن و موتسارت ادغام کرد و زمینه را برای بسیاری از هنرمندان بعدی پدید آورد. شونبرگ در سبک اولیه اش، از طریق معلم خود، مالر، بسیار وامدار بروکنر است.

برخی از آثار مهم آنتون بروکنر : مس شماره یک --- سمفونی شماره 3 --- سمفونی شماره 9 --- ته دئوم

Anton Bruckner

 Anton Bruckner

Greatest Works

نام اثر پخش
Symphonie Nr.9 - I. Feierlich, misterioso
Symphonie Nr.9 - II. Scherzo. Bewegt lebhaft
Symphonie Nr.9 - III. Adagio. Langsam, feierlich