سایت موسیقی کلاسیک ۰۴:۴۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲آنتون بروکنرآنتون بروکنر چهره مهمی در تکامل سمفونی بود. با اینکه آهنگساز رمانتیکی بود، از ساختارهای کلاسیک، مانند فرم سونات، در سمفونی های خود استفاده کرد و این ساختارها را بسط داد. بخصوص از واگنر تاثیر پذیرفت. بروکنر ارگ نواز هم بود، و علاوه بر 9 سمفونی، تعدادی اثر سازی و آثار کرال مذهبی هم ساخت. بروکنر که کاتولیکی مومن بود، آثاری خلق کرد که هم سنگین بودند و هم متعالی. بروکنر اهمیت تاریخی بسیار زیادی دارد. او بسط های تماتیک فرانتس لیست و جسارت هارمونیک واگنر را با اصول کلاسیک هایدن و موتسارت ادغام کرد و زمینه را برای بسیاری از هنرمندان بعدی پدید آورد. شونبرگ در سبک اولیه اش، از طریق معلم خود، مالر، بسیار وامدار بروکنر است.

برخی از آثار مهم آنتون بروکنر : مس شماره یک --- سمفونی شماره 3 --- سمفونی شماره 9 --- ته دئوم

Anton Bruckner

 Anton Bruckner

Greatest Works

نام اثر پخش
Symphonie Nr.9 - I. Feierlich, misterioso
Symphonie Nr.9 - II. Scherzo. Bewegt lebhaft
Symphonie Nr.9 - III. Adagio. Langsam, feierlich