موسیقی کلاسیک

موسیقی کلاسیک

Classical Music

Franz Peter Schubert

Rosamunde, D797

Basic Level

No Play ActionPlay Action Song Composer Conductor Bit rate Duration
1 Rosamunde, D797 - I. Overture Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 10:42
2 Rosamunde, D797 - II. Romance ('Der Vollmond strahlt') Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 3:07
3 Rosamunde, D797 - III. Entr'acte I Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 5:29
4 Rosamunde, D797 - IV. Hunters' Chorus ('Wie lebt sich's so frohlich im Grunen') Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 2:22
5 Rosamunde, D797 - V. Entr'acte II Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 3:53
6 Rosamunde, D797 - VI. Ballet Music I Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 7:57
7 Rosamunde, D797 - VII. Chorus of Spirit ('In der Tiefe wohnt das Licht') Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 2:37
8 Rosamunde, D797 - VIII. Entr'acte III Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 5:54
9 Rosamunde, D797 - IX. Scheperds' Chorus ('Hier auf den Fluren') Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 4:14
10 Rosamunde, D797 - X. Ballet Music II Franz Peter Schubert Robert Heger 96kbps 6:04