موسیقی کلاسیک

Tomas Luis de Victoria


Tomas Luis de Victoria

توماس لوئیس د ویکتوریاتوماس لوئیس د ویکتوریا آهنگ سازی را در ایتالیا شروع کرد و بزرگ ترین آهنگ ساز اسپانیایی دوره رنسانس شد. کارش اصولا موسیقی مذهبی به زبان لاتینی بود - شامل 20 مس، 52 موتت و بسیاری قطعه های عبادی دیگر. در این آثار زیبایی و ظرافتی احساس می شود که شبیه کارهای پالستریناست، و به احتمال زیاد هم در رم با او درس می خوانده. بسیاری از آثار ویکتوریا کنایه آمیز و مرموزند، اما حال و هوای غالب ( بخصوص موتت ها ) خوش بینانه است، زیرا او مردی با نشاط بود با علائق نیرومند خانوادگی. در تمام عمر از پشتیبانی حامیان ثروتمندی برخوردار بود، و توانست آثار خود را خیلی پاکیزه به چاپ برساند.