موسیقی کلاسیک

Georg Philipp Telemann


Georg Philipp Telemann

telemann

گئورگ فیلیپ تلمانگئورگ فیلیپ تلمان یکی از پرکارترین آهنگ سازان دوره باروک بود. هم به سبب کیفیت موسیقی اش، که همواره بازتاب جریان غالب بود، و هم به سبب انتشار گسترده آثارش به شهرت بین المللی رسید. نشریه نوآورانه اش به نام درگترویه موزیک-مایستر قطعه های سازی و آوازی برای موسیقی خانگی در اختیار علاقمندان قرار می داد. تلمان بعد از چندین مسئولیت کلیسایی و درباری در لهستان و آلمان، در سال 1722 در هامبورگ مدیر موسیقی و استاد آواز شد.

امروزه تلمان به سبب سونات های سولو و تریوی خود معروف است اما تعداد کانتات ها و آثار بزرگ تر کلیسایی اش بیش از 1000 است. در سال 1722 اعضای شورای شهر لایپزیک نتوانستند تلمان را استاد آواز توماسکیرشه نگه دارند، و این منصب به سومین گزینه آنها رسید که یوهان سباستین باخ بود.تلمان سوئیت ارکستری فرانسوی را در آلمان رواج داد و از آثار لولی که مورد تحسینش بود بسیار الهام گرفت. برای این نوع آثار چند موومانی استانداردی وجود ندارد جز آنکه با اوورتور نمونه واری به سبک فرانسوی شروع می شوند. تلمان از روش فرانسوی این نکته را هم تقلید کرد که عنوان های توصیفی روی سوئیت ها بگذارد.

برخی از آثار مهم گئورگ فیلیپ تلمان : کوارتت های جدید --- موزیک دوتابل --- سخریه دون کیشوت