موسیقی کلاسیک

Giuseppe Tartini


Giuseppe Tartini

جوزپه تارتینیجوزپه تارتینی برخلاف رسم زمانه اش تقریبا فقط برای ویولن آهنگ ساخت و کنسرتو و سونات نوشت ( ازجمله سونات معروف تحریر شیطان ) و همه درخواست های اپرا ساختن را رد کرد. موسیقی اش ابتدا تحت تاثیر کورلی بود. عارف مشرب بود و درباره ربط موسیقی با عواطف نظر می داد. در نوازندگی ویولن به شهرت بین المللی رسید ( در دیری پنهان شد و با سه سال تمرین تکنیک خود را صیقل داد ) و مکتب ویولن بسیار معتبری پدید آورد. وی نوازندگی مراسم تاجگذاری سال 1723 در پراگ را بر عهده داشت.