موسیقی کلاسیک

Thomas Tallis


Thomas Tallis

توماس تالیسدر دوره فعالیت موسیقی توماس تالیس، چهار شاه و ملکه به ترتیب بر انگلستان حکومت کردند، هنری سوم، ادوارد ششم، مری و الیزابت اول. در این دوره، حیات مذهبی و سبک آهنگ سازی تغییرات بزرگی را پشت سر گذاشت. بیشتر ساخته های تالیس برای کلیسا بود، اما تعدادی اثر غیر مذهبی هم ساخت. انعطافی که در ساخت موسیقی داشت سبب شد چهره مهمی در موسیقی انگلستان بشود. تعیین تاریخ آثارش کار دشواری است، بخصوص که گاهی آثار قدیمی تر را به شکل جدیدتری بازسازی می کرد. تالیس با آثار لاتینی پر زرق و برقش معروف است، اما موسیقی انگلیکان ساده ترش نیز خوش ساخت است و اجرای آن ها لذت بخش.

برخی از آثار مهم توماس تالیس : اگر دوستم بداری --- مس پوئر ناتوس است موبیس --- مراثی ارمیای نبی