سایت موسیقی کلاسیک ۰۸:۲۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

ایگور استراوینسکیایگور استراوینسکی را عموما بزرگ ترین موسیقی دان قرن بیستم می دانند. عمر طولانی اش را در سرزمین ها، فرهنگ ها و دوره های مختلف سپری کرد. در هنر مدرن، شاید فقط پابلو پیکاسو به اندازه او چهره شده باشد. موسیقی استراوینسکی، به رغم مدرنیته حیرت آورش بسیار ساختارمند، دقیق و مهار شده بود و استادی و شکوه و عظمت در آن موج می زد. تاثیر استراوینسکی بر آهنگ سازان دیگر آنی و سریع بود. بدون نوآوری های استراوینسکی، بخش اعظم موسیقی دوره جدید اصلا خلق نمی شد. لوبوس، هیندمیت، مسیان، بریتن، پولانک، برنستین و پرت همه عمیقا مدیون او هستند.

برخی از آثار مهم ایگور استراوینسکی : پرنده آتش --- آپولو --- سیر یک عیاش --- ازدواج ها --- پتروشکا --- آیین بهار

Igor Stravinsky

 Igor Stravinsky

Greatest Works

نام اثر پخش