موسیقی کلاسیک

Johann Strauss I


Johann Strauss I

یوهان اشتراوس - پدریوهان اشتراوس - پدر - که به بنیادگذار " خاندان والس اشتراوس " معروف است، کمک کرد تا والس از کافه های روستایی به مجلل ترین سالن های رقص اروپا راه پیدا کند. او به شور و هیجان ریتمیک و رهبری پاکیزه شهرت داشت، اما موسیقی اش تحت الشعاع استعدادهای ملودیک ماندگارتر پسرانش قرار گرفت. امروزه عمدتا با مارش رادتسکی که بسیار هیجان انگیز است شناخته می شود. یوهان اشتراوس نه تنها پدر یک خانواده موسیقی دان بود، بلکه با کارش روی والس راه را برای آهنگ سازانی مانند شوپن، برامس و راول هموار کرد که این رقص را به سالن کنسرت بردند.

برخی از آثار مهم یوهان اشتراوس پدر : مارش رادتسکی --- گالوپ کاچوچا ---- پولکای آنای محبوب --- پژواک های راین لورلای --- رقص سالن هنرمندان