موسیقی کلاسیک

Louis Spohr


Louis Spohr

لوئیس اشپورلوئیس اشپور یکی از معروف ترین موسیقی دانان زمانه اش بود و آثار سازی او را با آثار بتهوون مقایسه می کردند. مورد تحسین همتایانش بود - هنرمندانی چون مندلسون، شومان و شوپن، و رمانتیک های متاخر از قبیل برامس و چایکوفسکی. نوازنده چیره دست ویولن بود و بعد از پاگانینی او را بزرگ ترین نوازنده می دانستند. در تدریس به موفقیت رسید و درس نامه ویولن او را همه جا می خواندند. اشپور از خانواده ای اهل موسیقی برخاست. فعالیت هنری اش را در دربار برونسویک شروع کرد و سپس در نقاط مختلف آلمان هنرنمایی کرد. وی از اولین رهبرانی بود که از چوب میزانه استفاده کرد.

برخی از آثار مهم لوئیس اشپور : سمفونی شماره 6 در سل ماژور --- شش آواز اپوس 72 --- ویولن کنسرتو در لا مینور اپوس 47