موسیقی کلاسیک

John Philip Sousa


John Philip Sousa

جان فیلیپ سوزاجان فیلیپ سوزا موسیقی دان و رهبر ارکستری است که به سلطان مارش معروف شد. بسیاری از قطعه های نظامی معروف جهان را او ساخته است، از جمله ستاره هاو نوارهای جاودانه که مارش رسمی ایالات متحده امریکاست. غیر از موسیقی نظامی که امروزه نیز در دسته های موزیک نظامی طرفداران بسیار دارد، سوزا حدود 15 اپرت و تعداد زیادی آواز هم ساخت. سوزا تا پایان عمر آهنگ سازی کرد و در مقام رهبر دسته ارکستر نظامی فرصت کافی داشت تا آثار خود را اجرا کند. 135 مارش ساخت که سرشار از ملودی های دلنشین بودند و نوعی غرور در آن ها موج می زد.

برخی از آثار مهم جان فیلیپ سوزا : ستاره ها و نوارهای جاودانه --- ناقوس آزادی --- دست ها بر فراز دریا --- همواره وفادار