سایت موسیقی کلاسیک ۱۹:۴۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ژان سیبلیوسژان سیبلیوس در کنار مالر و نیلسن، یکی از مهم ترین سمفونی سازان قرن بیستم است. آثار اولیه اش را که معمولا بسیار ملی گرایانه بودند به سبک رمانتیک متاخر ساخت، اما در سال های بعد، سیبلیوس زبان موسیقی بسیار مخصوصی پیدا کرد که ویژگی اش هارمونی کم سرعت و ارکستراسیون شفاف و گاه سرد بود. سیبلیوس تعدادی پوئم سمفونیک نیز با الهام از مضمون های شمالی ساخت. از لحاظ سبک، مشکل می توان تاثیر سیبلیوس بر موسیقی دانان بعدی را سنجید، زیرا او نیز مانند کارل نیلسن، موسیقی دان دانمارکی، نماینده آخرین حد یک سنت طولانی است. اما تاثیرش بر موسیقی اسکاندیناوی به طور اعم، و موسیقی فنلاند به طور اخص، بی حد و حساب است، همین طور نقشی که در تکامل پوئم سمفونیک داشت.

برخی از آثار مهم ژان سیبلیوس : کولزوو --- سمفونی شماره 4 --- تاپیولا --- فینلاندیا --- سمفونی شماره 5

Jean Sibelius

 Jean Sibelius

Greatest Works

نام اثر پخش
Symphony No.5 , Op.82 - 1. Tempo molto moderato - Allegro
Symphony No.5 , Op.82 - 2. Andante mosso, quasi allegretto
Symphony No.5 , Op.82 - 3. Allegro molto - Largamente assai