موسیقی کلاسیک

Dimitri Shostakovich


Dmitri Shostakovich

shostakovich

دیمیتری شوستاکوویچدمیتری شوستاکوویچ در کنار بنجمین بریتن محبوب ترین آهنگ ساز قرن بیستم است. بعد از سنفونی های مالر، 15 سنفونی او بزرگ ترین آثار به شمار می آیند. کوارتت های زهی او نیز بعد از کوارتت های بارتوک مهم ترین آثار در این ژانر هستند. آثار اولیه شوستاکوویچ، مانند سنفونی شماره یک، توش و توان باله وار آثار چایکوفسکی و استراوینسکی را دارد و خیلی وقت ها حال و هوای نیشداری در آنها احساس می شود که از پروکوفیف اخذ کرده بود. تاثیر شوستاکوویچ ( به علت جدایی اش از غرب) بر دنیای موسیقی کلاسیک زیاد نبود. اما تاثیرش بر آهنگ سازان روس، بخصوص سوفیا گوبایدولینا، گالینا اوستفولسکایا و آلفرد اشنیتکه، بسیار زیاد بود.

برخی از آثار مهم دمیتری شوستاکوویچ : کنسرتو شماره 35 --- سنفونی شماره 13 ---لیدی مکبث متسنسک --- کوارتت زهی شماره 8