موسیقی کلاسیک

Aleksandr Scriabin


Aleksandr Scriabin

الکساندر اسکریابینالکساندر اسکریابین هنرمند عجیب و غریبی بود. او از مهم ترین موسیقی دانان قرن بیستم برای پیانو است و یکی از بزرگ ترین نوآوران در پیانو نیز به شمار می آید. در سال های آخر عمر کوتاهش، علاقه شدید به عقاید هلنه بلاواتسکی، به تمام جنبه های زندگی او رسوخ کرده بود. هر چه اعتقاداتش عجیب و غریب تر می شد، مرزهای هارمونی و اجرا را بیشتر پشت سر می گذاشت. با این حال، به اصول فرمی کلاسیک پایبند ماند. قطعه های اولیه اش، که تقریبا همه فقط برای پیانو بودند، قرابت او را به رمانتیک ها نشان می دادند و بسیاری از آثارش فرم های شوپنی داشتند.

برخی از آثار مهم الکساندر اسکریابین : اسرار نامه --- پیانو کنسرتو ---- عشای سیاه --- شعر آتش --- پیانو سونات شماره 4