سایت موسیقی کلاسیک ۰۴:۵۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲روبرت شومانموسيقي عميق و با احساس روبرت شومان چندان در پي جلب توجه ظاهري نيست، بلكه شنونده را به دنياي دروني دوردست و معماگونه آهنگ ساز مي كشاند. شومان شايد مرموزترين آهنگ ساز دوره رمانتيك بود، و موسيقي اش هم خيال بافانه بود، هم درون گرايانه و هم پر طمطراق. او آهنگ ساز بسيار اصيلي بود و بيش از هر كس ديگري روح معصومانه ادبيات رمانتيك اوليه آلمان را جذب كرده بود. آثار مهم شومان چنان ظريف و نامتعارف بودند كه در زمان حياتش محبوبيت چنداني كسب نكردند. او به عنوان رهبر اركستر و معلم نيز به موفقيت چنداني نرسيد. عمدتا به سبب اجراهاي بيوه او، و همچنين دوستاني مانند يوزف يواخيم و برامس بود كه موسيقي شومان سرانجام به برنامه هاي اجرايي راه يافت.

برخي از آثار مهم روبرت شومان : سنفوني شماره 3 --- پيانو كوئينتت اپوس 44 --- كارناوال --- عشق شاعر --- فانتزي در سي، اپوس 17

Robert Schumann

 Robert Schumann