موسیقی کلاسیک

Johann Schein


Johann Schein

یوهان شاینیوهان شاین از سال 1613 تا 1615 کاپل مایسترو دربار وایمار بود. وی به همراه پرتوریوس و شوتز در آلمان پیشروان سبک جدید مونودیک ایتالیایی بودند و می توان آنان را جزو موسیقی دانان اوایل دوره باروک قلمداد کرد. موسیقی ایتالیایی عمیق ترین تاثیرات را بر آنان گذاشته بود. برخلاف شوتز که تقریبا تمام آثارش مذهبی بودند، آثار شاین شامل موسیقی مقدس و غیر مذهبی است. وی از سال 1616 تا 1630 در کلیسای سن توماس در لایپزیگ کانتور شد. وی بیش از 200 کرال 4، 5 و 6 صدا، سیمبالوم سیونیوم شامل 30 موتت به سبک ونیزی از 5 تا 12 صدا ، کنسرت های روحانی، چندین قطعه برای ارگ، ضیافت آهنین و ... ساخته است.