موسیقی کلاسیک

Domenico Scarlatti


Domenico Scarlatti

دومنیکو اسکارلاتیدومنیکو اسکارلاتی نوازنده هارپسیکورد و موسیقی دان، مهم ترین کارش سونات های یک موومانی برای سازهای شستی دار بود، اما در زمان حیاتش این سونات ها کم منتشر شدند. او در همان سالی به دنیا آمد که باخ و هندل به دنیا آمدند. اما سبک آهنگ سازی سبُک و هوموفونیک او با دوره کلاسیک اولیه سازگاری بیشتری دارد. اسکارلاتی شاید به سبب 500 و اندی سونات سازهای شستی دارش بیشتر معروف باشد تا به سبب آثار دیگرش، اما در سالهای قبل از عزیمتش به دربار اسپانیا انواع موسیقی ساخته بود، از جمله 130اپرا و چندین اثر مذهبی که هنگام تصدی مقام مائسترو دی کاپلا در جاهای مختلف ساخته بود.

برخی از آثار مهم دومنیکو اسکارلاتی : سالوه رگینا --- فستجو آرمونیکو --- استابات ماتر