سایت موسیقی کلاسیک ۰۰:۵۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹اریک ساتیاریک ساتی چهره نامتعارف بسیار مهمی در موسیقی فرانسه بود. دبوسی و جان کیج تحسینش کرده اند. خودش می گفت: موسیقی دانی قرون وسطایی ام که به اشتباه از قرن بیستم سر در آورده ام. قطعه های پیانویی اولیه اش اکنون کلاسیک شده اند. باله های بعدی اش برای گروه باله های روس و گروه باله سوئدی، نتیجه همکاری استادانه طراحان رقص و صحنه و لباس بوده اند.

برخی از آثار مهم اریک ساتی : دایره الحرکات --- موسیقی مبلمان --- سقراط --- نمایش

Erik Satie

 Erik Satie

Greatest Works

نام اثر پخش