موسیقی کلاسیک

Antonio Salieri


Antonio Salieri

آنتونیو سالیریآنتونیو سالیری در وین شکوفا شد، در دوستی به هم زدن با آدم های مهم مهارت به خرج داد ( از جمله با امپراطور یوزف دوم ) و از 1770 تا 1820 در حیات موسیقی وین نقش مهمی ایفا کرد. بسیاری از اپراهایش که تلفیق قدرت آلمانی و حلاوت ایتالیایی بودند به موفقیت های عظیمی در ایتالیا ( کمدی ها )، پاریس ( تراژدی ها ) و سایر نقاط اروپا رسیدند. اپراهای بعدی اش با موفقیت کمتری رو به رو شدند و سالیری وقتش را صرف تدریس کرد. بر خلاف افسانه هایی که از نمایش نامه موتسارت و سالیری ، پوشکین و فیلم سینمایی آمادئوس اثر پیتر شافر ناشی شده است، روابط سالیری با موتسارت صرفا رقابتی همراه با احترام بود.