موسیقی کلاسیک

Camille Saint-Saens


Camille Saint-Saens

Camille Saint-Saens

كاميل سن-سانسكاميل سن-سانس هم آهنگ ساز و پيانيست و ارگ نواز بود و هم در حوزه هاي ديگر معلومات وسيعي داشت و يكي از مهم ترين چهره هاي فرهنگي فرانسه در قرن نوزدهم به شمار مي رفت. با فعاليت موسيقيايي پردامنه اي كه داشت حلقه اتصال بسيار مهمي بود بين سنت اپراي سبك فرانسوي و رمانتيسم نوين واگنر. در عين حال طرفدار نوعي رنسانس كلاسيك بود. آثار متنوع و گسترده اش كه خلاقيت فراوان، جذابيت و زيبايي هاي ملوديك دارند مشتمل اند بر سنفوني ها، كنسرتوها، آثار مجلسي كه در بسياري از موارد براي تركيب نامتعارف سازها مي ساخت، موسيقي براي ارگ، اپراها، موسيقي آوازي مذهبي و غيرمذهبي، و تعدادي آواز.

سن - سانس در کودکی اعجوبه بود و او را موتسارت فرانسه می خواندند. مشرب کلاسیک داشت اما لیست و واگنر را می ستود و در رشد موسیقی جدید فرانسه تاثیر گذار بود. سبکش به سبب مهارت فنی، وضوح فرم، و آراستگی و وقار مورد تحسین بود، هر چند که رگه هایی از تکلف در کارش احساس می شد. سن - سانس از کودکی به پروانه ها علاقه پیدا کرد. استعداد موسیقی اش نیز زود نمایان شد، زیرا از 5 سالگی شروع به آهنگ سازی کرد.سمفونی شماره 3، " ارگ " ، بلند پروازانه ترین اثر سمفونیک سن - سانس عملا شروع یک رنسانس در این ژانر در فرانسه بود. این اثر بیشتر تکامل یافته فرم چهار موومانی است تا دگرگون کننده آن.

برخي از آثار مهم كاميل سن-سانس : رقص مردگان --- سنفوني شماره3 --- سمپسون و دليله--- كارناوال حيوانات