سایت موسیقی کلاسیک ۰۵:۴۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲جواکینو روسینیجواکینو روسینی که چند ماه بعد از مرگ موتسارت به دنیا آمد بزرگ ترین آهنگ ساز اپرا از دهه 1810 تا دهه 1830 بود، و در دهه 1830 زودهنگام از آهنگ سازی اپرا دست کشید. اپراهای کمیکش سرشار از نوآوری و شوخی است، و اپراهای جدی اش زیبایی ملودیک و کمپوزیسیون عالی برای صدا و ارکستر دارد. روسینی تاثیر مستقیمی بر دونیتستی، بلینی، وردی، مایربر، افنباخ و سالیوان گذاشت، اما غیر مستقیم بر موسیقی فیلم و آثار موزیکال قرن بیستم نیز تاثیر نهاد. آوازهای پرزینت او در سراسر عمرش معرف بل کانتو بود و نبوغ کمیکش هیچ گاه خاموشی نگرفت. امروزه اپراهای جدی او نیز دارند احیا می شوند.

برخی از آثار مهم جواکینو روسینی : تانکردی --- سیندرلا --- آرایشگر سویل --- ویلهلم تل

Gioacchino Rossini

 Gioacchino Rossini