موسیقی کلاسیک

Nikolai Rimsky-Korsakov


Nikolai Rimsky-Korsakov

نیکولای ریمسکی کورساکوفنیکولای ریمسکی کورساکوف دوست میلی بالاکیرف و عضو گروه بزرگان بود (گروهی پنج نفره به رهبری بالاکیرف که هدف شان ایجاد و گسترش موسیقی هنری اصیل روسی بود). موسیقی ریمسکی کورساکوف که عمدتا مبتنی بر تم هایی از فولکلور روس است با ارکستراسیون رنگارنگ و درخشانش شهره است. معلم بزرگی نیز بود و پروکوفیف و استراوینسکی از شاگردانش بودند. اما تاثیر گذاری عمده او را باید در تسلطش به ارکستراسیون جست. رساله اش در باب ارکستراسیون به صورت کتاب مرجع استاندارد درآمده است و بسیاری از آهنگ سازان از روش های رنگ آمیزی موسیقیایی او تقلید کرده اند ( هر چند که کمتر کسی موفق شد از او پیشی بگیرد.)

برخی از آثار مهم نیکولای ریمسکی کورساکوف : سمفونی شماره یک --- خروس طلایی --- شهرزاد --- کاپریچوی اسپانیایی --- اوورتور عید پاک روسی