موسیقی کلاسیک

Ottorino Respighi


Ottorino Respighi

respighi

اوتورینو رسپیگیاوتورینو رسپیگی اولین موسیقی دان ایتالیایی بعد از اسکارلاتی است که شهرتش بر اپرا مبتنی نیست. او عضو مهم " نسل 1880" بود که می کوشیدند یا بازگشت به ریشه های موسیقی دوره های رنسانس و باروک، موسیقی ایتالیا را احیا کنند. رسپیگی به شهرت بسیار رسید اما از جنگ جهتنی دوم به بعد شهرتش رنگ باخت. اکنون بار دیگر علاقه های تازه ای به موسیقی او دیده می شود.

برخی از آثار مهم اوتورینو رسپیگی : پرندگان --- کاج های رم --- فواره های رم --- آهنگ ها و رقص های باستانی