موسیقی کلاسیک

Anton Reicha


Anton Reicha

آنتون رایشااپراهای آنتون رایشا هیچ گاه به موفقیت نرسیدند، اما آثار سازی اش که روی جنبه های تکنیکی آن ها زیاد کار می کرد نهایتا منتشر و اجرا شدند. شهرتش در مقام مولف تئوری موسیقی سبب شد استاد کنسرواتوار پاریس بشود و عمده اعتبارش بیشتر به سبب کار معلمی اش بود تا آهنگ سازی. با هایدن و بتهوون صمیمیت داشت و هکتور برلیوز و فرانتس لیست از ایده های پیشرو او تمجید می کردند. آثارش برای سازهای بادی طرفدار داشت و کوئینتت های پر آب و رنگش الگوهایی در این ژانر به شمار می رفتند.