سایت موسیقی کلاسیک ۰۰:۵۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ژان فیلیپ راموژان فیلیپ رامو نه تنها مهم ترین موسیقی دان فرانسوی قرن هجدهم بود، بلکه تئوری پرداز تاثیرگذاری هم به شمار می رفت. سبک اپرانویسی اش به حکومت لولی که بعد از مرگش نیز ادامه داشت پایان داد. الگوی لولی هنوز نیم قرن بود که اجرا می شد. رامو که نویسنده هارپسیکورد و ارگ بود آثار بسیاری برای سازهای شستی دار نوشت. ساخته های پرزینت او نمونه مجسم سبک روکوکو بود. ویژگی موسیقی او نوعی دینامیسم است که با سبک خشک تر لولی و پیروانش تباین دارد. ولتر، رامو را قهرمان دولاچنگ های ما خواند.

برخی از آثار مهم ژان فیلیپ رامو : قطعه های هارپسیکورد --- هیپولوتوس و آریکیا

Jean-Philippe Rameau

 Jean-Philippe Rameau

Greatest Works

نام اثر پخش