موسیقی کلاسیک

Henry Purcell


Henry Purcell

هنری پرسلهنری پرسل به رغم عمر کوتاهش یکی از مهم ترین آهنگسازان انگلیسی است. به سهولت در تمام ژانرها و برای انواع مخاطبان آهنگ می ساخت. در دوره حکومت سه پادشاه در دربار محبوبیت داشت، و با استعداد خارق العاده اش انواع سرودهای درباری، موسیقی تئاتری، سرودهای مذهبی، آوازها و کانن های غیر مذهبی، موسیقی مجلسی و تکنوازی هایی برای ارگ ساخت. پرسل زیر نظر جان بلو، کریستوفر گیبنز، و متیو لاک تعلیم دید. پرسل سبک های اروپا را نیز به کار بست. ریتم های رقص فرانسوی در آثارش زیاد است و تریو سونات هایش تقلید آگاهانه ای از سبک ایتالیایی است.

برخی از آثار مهم هنری پرسل : ملکه پریان --- به او شیرینی دادم --- دیدو و آینئاس