سایت موسیقی کلاسیک ۲۳:۵۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ژوسکن دپرهژوسکن دوپره چه در زمان حیات و چه بعد از مرگش یکی از بزرگ ترین موسیقی دانان دوره رنسانس به شمار می رفت. در حوزه های متعددی کار کرد، از جمله موتت، مس و شانسون های فرانسوی و ایتالیایی. با ابداع فن چاپ موسیقی در آغاز قرن شانزدهم، موسیقی ژوسکن انتشار گسترده ای یافت، و ما امروزه از موسیقی اش بیشتر می دانیم تا از زندگی اش. ویژگی های موسیقی اش عبارتند از ابداع گری ملودیک و علاقه به تکنیک هایی از قبیل کانن، و نیز دلبستگی اش به آوازهای عامیانه.

برخی از آثار مهم ژوسکن دوپره : استابات ماتر دولوروسا --- مس پانگه لینگوا --- دماغ کوچولو

Josquin des Prez

 Josquin des Prez

Greatest Works

نام اثر پخش