موسیقی کلاسیک

Johann Pachelbel


Johann Pachelbel

یوهان پاخلبلیوهان پاخلبل یکی از چهره های برجسته موسیقی مجلسی و موسیقی سازهای شستی دار در اواخر قرن هفدهم آلمان بود. البته امروزه عمدتا به سبب کانن در معروف است، اما در زمان حیاتش هم به عنوان ارگ نواز شهرت داشت و هم به عنوان موسیقی دانی پرکار، حامی اش، دوک زاکسن - آیزناخ، او را استاد کامل و بی بدیل می خواند. به سبب تکامل کرال ارگ به عنوان یک فرم، و تعداد زیاد فوگ های ماگنیفیکات برای کلیسای سبالدوس، اهمیت دارد. نظام آهنگ ثابت، که در آن همه نیم پرده ها مساوی اند و نتیجتا همه توتالیته ها برابرند، در زمان پاخلبل مقبولیت یافت، و بعد هم در کلاویه خوش آهنگ باخ به بهترین نحو جلوه پیدا کرد.

برخی از آثار مهم یوهان پاخلبل : کانن در دی --- فوگ های ماگنیفیکات --- هکسا کوردوم آپولینیس