موسیقی کلاسیک

Jacob Obrecht


Jacob Obrecht

یاکوب اوبرختموسیقی یاکوب اوبرخت به ناحق تحت الشعاع موسیقی ژوسکن دپره قرار گرفت. اما استعداد آهنگ سازی او در بسیاری از آثار عالی مذهبی و غیر مذهبی عیان است و این نظر را باورپذیرتر می کند که او می توانسته یک شبه برای کل متن یک مس عبادی موسیقی بسازد. در موتتی که به افتخار پدرش ساخت، خود را اورفئوس یاکوب خواند. بیشتر زندگی حرفه ای اوبرخت به کارهای مذهبی گذشت. 27 اثر از آثار به جا مانده او مس است. آثار غیر مذهبی اش قطعه های ابتکاری به فرم کانن برای سازهای مختلف بود، و با تنظیم ملودی های هلندی احساسات ملی خود را بروز می داد.

برخی از آثار مهم یاکوب اوبرخت : سالوه رگینا --- مس سوپر ماریا تسارت --- مس سوب توئوم پرایسیدیوم