سایت موسیقی کلاسیک ۰۶:۲۴:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ولفگانگ آمادئوس موتسارتولفگانگ آمادئوس موتسارت در سالبورگ اتريش زاده شد. شش ساله بود كه مي توانست كلاوسن و ويولن بنوازد. هشت سال داشت كه سنفوني نوشت و در دوازده سالگي نخستين اپرايش را نوشت موتسارت با تسلطش بر همه فرم هاو ژانرها و قدرت آهنگ سازي خيره كننده اش در تاريخ موسيقي بي همتاست. او اولين آهنگ ساز مهمي بود كه خواست مستقل و آزاد باشد

تنوع آثار ولفگانگ آمادئوس موتسارت خارق العاده است. گفته اند که هیچ آهنگ سازی این قدرت و مهارت را در ژانرهای مختلف نداشته است. اما کلید سبک او را در اپراهایش می توان جست. موتسارت بر مبنای اصلاحات گلوک در اپرا، استعداد شخصیت پردازی در صداهای انسان و استعدادهای ملودیک عالی خود را با تاکید بر گویایی ارکستر و رنگ های آن تلفیق می کرد و به دریافت های دراماتیک تری می رسید که قبلا سابقه نداشت. موسیقی موتسارت که به زیبایی و ظرافت در فرم شهرت داشته است، طی صد سال بعد از مرگش صرفا هموار کننده فنی راه بتهوون قلمداد می شده و به همین علت هم ارزش آن را دست کم می گرفته اند. اما در این اواخر، با واکنشی که علیه رمانتیسم و مدرنیته در گرفت، آثار موتسارت نمونه تمام عیار کمال به حساب می آیند.

موتسارت در فرم هایی کار کرد که از قبل تثبیت شده بودند، و از همین رو، موسیقی اش را به ندرت انقلابی به شمار می آوردند، اما شنوندگان زمانه اش بعضی از آثارش را نامانوس می یافتند، و بخصوص کنتراست های خیره کننده، بغرنجی، و گاهی هارمونی ناهمخوان او را درک نمی کردند. موتسارت که در کودکی و نوجوانی سبک های مهم اروپا را جذب کرده بود، در دوره پختگی اش سبک غنایی ایتالیایی، درخشش فرانسوی و روش های آهنگ سازی اروپای مرکزی را با تشخیص کاملا طبیعی خود از تقارن و موازنه در هم ممزوج کرد، که همین بعدها مظهر تحولات دوره کلاسیک به حساب آوردند.

برخی از آثار مهم ولفگانگ موتسارت : پراگ --- ناهمخوان --- دون ژوان --- آینه کلاینه --- ناخت موزیک --- یوپیتر

Wolfgang Amadeus Mozart

 Wolfgang Amadeus Mozart