سایت موسیقی کلاسیک ۰۵:۰۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲کلودیو مونتوردیکلودیو مونتوردی شاخص ترین موسیقی دان مرحله گذار از سبک رنسانس به باروک است. مادریگال های اولیه او نشان دهنده سبک کروماتیک دلنشین اواخر رنسانس است، اما مونتوردی نه تنها سبک ساده شده جدید را به کار گرفت بلکه بزرگ ترین مروج آن هم شد. اپرای اورفئوس او که نشانگر امکانات موسیقایی و دراماتیک سبک جدید بود، آغاز کننده عصر تازه ای شد. موسیقی اش نشان دهنده حرکتی آهسته از هارمونی های مدال به دستگاه تونال مبتنی بر گام است که ما امروزه استفاده می کنیم. مونتوردی در خلق موسیقی غیر مذهبی برای عامه مردم نیز نقش بسیار مهمی داشت.

مونتوردی از جوانی فعالیت موسیقی خود را شروع کرد. اولین کتاب مادریگال هایش را در 15 سالگی منتشر کرد و کتاب دوم را هشت سال بعد. در این هنگام از طریق نوازندگی امرار معاش می کرد، و سرانجام در دربار دوک مانتوئا به عنوان موسیقی دان شغلی دست و پا کرد.سرانجام به ونیز رفت و مقام مهم تر مائسترو دی کاپلا را در کلیسای جامع سان مارکو به دست آورد. مادریگال های اولیه مونتوردی مبتنی بر سبک سنتی بود، اما از سال 1600 عناصر سبک جدید و بی پیرایه تر را وارد آثارش کرد. در سال 1607 که اولین اپرایش به نام اورفئوس را نوشت، مادریگال های چاپ شده اش حتی در کپنهاگ هم معروف شده بودند. نوشته های مونتوردی درباره زکوندا پراتیکا، و مادریگال ها، موسیقی مذهبی و اپراهایش در این سبک، او را تاثیر گذارترین آهنگ ساز زمانه اش ساخت.

برخی از آثار مهم کلودیو مونتوردی : لوچی سرنه ئه کیارد --- کرودا آماریلی --- اورفئوس --- دعاهای شبانه برای مریم عذرا

Claudio Monteverdi

 Claudio Monteverdi

Greatest Works

نام اثر پخش