موسیقی کلاسیک

Olivier Messiaen


Olivier Messiaen

الیویه مسیانالیویه مسیان یکی از معما گونه ترین چهره های موسیقی است. از رادیکال های بزرگ قرن بیستم بود، در ردیف دبوسی یا جان کیج، اما بسیار هم سنتی بود و کاتولیک کاملا مومنی به شمار می رفت. مسیان تناقضی در این ها نمی دید. احساس می کرد که باید زبان کاملا جدیدش را بسط بدهد تا بتواند هر چه گویا تر و زنده تر عقاید خود را ابراز کند. مسیان ابتدا تحت تاثیر واگنر، دبوسی و موسور گسکی بود، و سپس در کنسرواتور پاریس از سرودهای کلیسایی و موسیقی فولکلوریک تاثیر پذیرفت. وی در 64 سال بعدی شیوه های دیگری برای سست کردن زمان ابداع کرد تا طعم و بوی ابدیت را به شنوندگان آثارش انتقال بدهد.

برخی از آثار مهم الیویه مسیان : قدیس فرانسیس اسیزی --- سمفونی تورانگالیلا --- کوارتت برای آخرالزمان --- رویای آمین --- کانیون ها و ستارگان