موسیقی کلاسیک

Edward Mac Dowell


Edward Mac Dowell

ادوارد مکداولادوارد مکداول از اولین آهنگسازان آمریکایی بود که در خارج از آمریکا نیز به شهرت رسید. در زمان خود از مهم ترین آهنگ سازان آمریکا به شمار می آمد. نوازنده پیانو و معلم نیز بود. دانشکده موسیقی دانشگاه کلمبیا را تاسیس کرد. با همسرش ماریون، کلنی هنرمندان مکداول را پایه گذاری کرد. سبک موسیقی اش تحت تاثیر معلمش، یواخیم راف، بود اما بعدا سبک فردی تر پیدا کرد. موسیقی مکداول با آموزشی که دیده بود تحت تاثیر رمانتیک های آلمان بود و به همین دلیل در سالهای بین دو جنگ جهانی موسیقی اش در آمریکا زیاد طرفدار نداشت.

برخی از آثار مهم ادوارد مکداول : سوئیت شماره دو سرخپوستی --- سونات تراژیک --- اولین سوئیت مدرن --- طرح های جنگل --- پیانو کنسرت شماره 2