موسیقی کلاسیک

Franz Lehar


Franz Lehar

فرانتس لهارفرانتس لهار در اپرت وینی قرن بیستم همان اهمیتی را دارد که یوهان اشتراوس - پسر - در قرن نوزدهم داشت. لهار به عنوان آهنگ ساز والس به شهرت رسید و سپس اپرت هایی برای دو تئاتر اصلی وین نوشت. " بیوه شاد " سبب شهرت او در اروپا و آمریکا شد و ثروت نیز برایش به ارمغان آورد، و وی به نگارش اپرت، اپرا و موسیقی فیلم ادامه داد. فعالیتش در زمان جنگ جهانی اول افت کرد. با ریشارد تائوبر، خواننده تنور همکاری کرد و با فراسکیتا و پاگانینی به موفقیت های جدیدی رسید که به ساخت سرزمین لبخندها منجر شد. در زمان نازی ها مجبور به کناره گیری شد.

برخی از آثار مهم فرانتس لهار : بیوه شاد --- سرزمین لبخندها --- جودیتا --- والس طلا و نقره