موسیقی کلاسیک

Ludwig Korelli


Ludwig Korelli

لودویگ کورلیلودویگ کورلی متولد سال 1942 در شهر بوئنس آیرس کشور آرژانتین می باشد. وی که در یک خانواده ایتالیایی متولد شد به مدت پنج سال تحت تعلیم آلما ملگار و هشت سال نزد وینچنزو اسکارموزا آموزش پیانو دید. کورلی از مهم ترین موسیقی دانان آرژآنتینی قرن اخیر می باشد و در حدود 100 فوگال شامل چندین کنسرتو نوشته است.

برخی از آثار مهم لودویگ کورلی : fuga --- fugato --- prelude