موسیقی کلاسیک

Scott Joplin


Scott Joplin

اسکات جاپلیناسکات جاپلین، 1917- 1868، آهنگساز و پیانیستی که پدرش برده بود، به عنوان سلطان رگتایم شناخته می شود. جاپلین پرورده موسیقی کلاسیک بود و یک باله، دو اپرا و نیز قطعه های پیانویی فراوانی به سبک رگتایم آفریده است. رگتایم گونه ای موسیقی آمریکایی است که در میان سالهای 1900-1918 به اوج محبوبیت رسید. در این سبک از شیوه ای به نام صدای بم استفاده می شود. این سبک از سبکهای پیانویی در موسیقی جاز است. مشهورترین قطعه پیانویی او maple leaf rag است که پس از انتشار در سال 1899 صدها هزار نسخه آن به فروش رسید.

برخی از آثار اسکات جاپلین maple leaf rag --- treemonisha ---lily quen --- wall street rag --- rose leaf rag