سایت موسیقی کلاسیک ۰۶:۲۶:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


Classical Music

سایت هنر اسلامی


Classical Music

اینستاگرام


Classical Music

محل درج آگهی

هنری هشتمهنری هشتم پادشاه انگلستان دومین پسر هنری هفتم بود. وی اولین پادشاه انگلستان بود که تحت تاثیر و نفوذ رنسانس تربیت شد. جان اسکلتن که یکی از شاعران معروف انگلیسی است از مربیان هنری هشتم بود و هنری مردی ادیب و زبانشناس و موسیقیدان بار آمد.

برخی از آثار مهم هنری هشتم : greensleeves --- pastime ---manuscript

The King Henry VIII

 The King Henry VIII

Greatest Works

نام اثر پخش