سایت موسیقی کلاسیک ۰۳:۳۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


banner

قرائت قرآن کریم

منتخب قاریان مشهور


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

هنری هشتمهنری هشتم پادشاه انگلستان دومین پسر هنری هفتم بود. وی اولین پادشاه انگلستان بود که تحت تاثیر و نفوذ رنسانس تربیت شد. جان اسکلتن که یکی از شاعران معروف انگلیسی است از مربیان هنری هشتم بود و هنری مردی ادیب و زبانشناس و موسیقیدان بار آمد.

برخی از آثار مهم هنری هشتم : greensleeves --- pastime ---manuscript

The King Henry VIII

 The King Henry VIII

Greatest Works

نام اثر پخش