موسیقی کلاسیک

Giovanni Gabrieli


Giovanni Gabrieli

جیووانی گابریلیجیووانی گابریلی و عمویش آندریا گابریلی از آهنگ سازان پرکار و مبتکر دوره پسین رنسانس بودند. جیووانی در آثار پلی کرال برای صداهای انسان و سازها، و به خصوص در آثاری که برای اجرا در مراسم مذهبی می ساخت، از انواع بافت ها و جلوه های آکوستیک استفاده می کرد. البته بخش مهمی از آثار او مذهبی و آوازی اند، اما مادریگال های بسیار و قطعه های متعدد برای سازهای شستی دار نیز ساخت. گابریلی به توانایی های فنی شهره بود و آثارش برای سازهای شستی دار هم شامل توکاتاهای بداهه وار است و هم شامل ریچرکاروهایی که ساختار مقیدتر دارند. جانشین گابریلی در کلیسای سان مارکوی ونیز، کلائودیو مونتوردی بود که شهرتش از گابریلی پیشی گرفت. با این حال، موسیقی مبتکرانه گابریلی، چه در ساز و چه در صدای انسان، نزد آهنگ سازان آلمانی بسیار محبوبیت یافت.

برخی از آثار مهم جیووانی گابریلی : چوپانان و فرشته --- کانتسون دوئودکیمی تونی --- اوکه فلیچه جورنو --- اوماگنوم موستریوم