موسیقی کلاسیک

Girolamo Frescobaldi


Girolamo Frescobaldi

جیرولامو فرسکوبالدیجیرولامو فرسکوبالدی در خانواده ثروتمندی به دنیا آمد. کودکی اعجوبه بود، و در جوانی مهارت های موسیقایی اش را در سراسر ایتالیا به رخ کشید. نوازنده چیره دست سازهای شستی دار بود و منصب های درباری و کلیسایی مهمی در فرارا، رم و مانتوئا به دست آورد. وی اولین آهنگ ساز بزرگی بود که با مسائل مربوط به رشد و بسط روایت موسیقایی دست و پنجه نرم کرد. بداهه نواز برجسته ای در هارپسیکورد و ارگ بود، و آثار رشک برانگیزی در تک تک ژانرهای شستی دار روزگارش خلق کرد، ضمن این که پیشگام تکنیک های جدید هم بود، بخصوص در کاپریچوها و توکاتاهایش.

برخی از آثار مهم جیرولامو فرسکوبالدی : توکاتا --- موسیقی ارگ برای مس ---گل های موسیقی